کلمات کليدي: "تامین نیاز داخل"

پایگاه خبری معدن نیوز- معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار کرد: با وجود اینکه در کشور 5 میلیارد تن ذخیره نفلین سینیت و 5/1 میلیارد تن ذخیره آلومیت وجود دارد، برای تامین نیاز داخلی تولید آلومینیوم کشور باید روی ذخایر خارجی سرمایه‌گذاری انجام شود.

پایگاه خبری معدن نیوز-مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان از واگذاری طرح فولاد خرمشهر به این شرکت خبر داد.

پایگاه خبری معدن نیوز-مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی از تعلیق صدور فرآورده های این شرکت خبر داد. علیرضا تحسیری در این باره گفت: در شرایط تحریم با توجه به سیاست های اتخاذ شده در سطح کلان کشور و نیاز موجود به فرآورده های تولید شده در داخل، فعالیت شرکت بر تامین نیاز دارویی کشور متمرکز شده است.

آخرین اخبار