کلمات کليدي: "سولفوره"

پایگاه خبری معدن نیوز- مزایده مهم خرید 4100 تن ماده معدنی مخلوط سولفوره-کربناته با عیار 29 درصد و سرب عیار 2.5 درصد که از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار شد را شرکت کیمیای زنجان گستران در نماد برد.

پایگاه خبری معدن نیوز- مدیر مجتمع سرب و روی انگوران جدیدترین وضعیت اجرای طرح سولفوره این معدن را تشریح و زمان بهره‌برداری را اواخر سال 1394 اعلام کرد.

پایگاه خبری معدن نیوز-مجری طرح سولفوره کانسنگ انگوران گفت: طرح آماده سازی سولفوره کانسنگ انگوران امسال به بهره برداری می رسد.

آخرین اخبار