کلمات کليدي: "شورای مرکزی"

پایگاه خبری معدن نیوز - جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور اعضای هیات رییسه شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور برگزار شد.

پایگاه خبری معدن نیوز-رییس هیات رییسه شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: شورای مرکزی خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور به عنوان نمایندگان خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها هدف خدمت به جامعه صنعت و معدن و رشد و توسعه اقتصاد ملی را دنبال می کند.

خبرگزاری تخصصی معدن- جلسه تشکیل شورای مرکزی هیات امناء شهرکها و نواحی صنعتی لرستان با حضور معاونت عمران محیط زیست و کارشناسان عمرانی شرکت و نمایندگان هیات امنای شهرکها و نواحی صنعتی تشکیل گردید .

آخرین اخبار