کلمات کليدي: "فولاد نی ریز"

پایگاه خبری معدن نیوز-معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نشستی با مجری و پیمانکاران فولاد نی ریز گفت: منابع مالی مورد نیاز فولاد نی ریز (فارس ) از این پس برابر با نیاز طرح به صورت نقدی تامین خواهد شد .

آخرین اخبار