کلمات کليدي: "موادمعدنی"

پایگاه خبری معدن نیوز - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه درآمد حاصل از عوارض مواد معدنی به صنایع اختصاص می یابد، گفت: صنعت سنگ ایران توان رقابت با سایر کشورهای پیشرو در این حوزه را دارد.

خبرگزاری تخصصی معدن- نقشه پراکندگی مواد‌معدنی کشورهای عضو اکو به همت کارشناسان مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تهیه و مرحله چاپ رسیده است.

خبرگزاری تخصصی معدن- رییس سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان گفت : در وضعیت کنونی ذخایر قطعی معادن این استان به یک میلیارد و 130میلیون تن رسیده است.

آخرین اخبار