کلمات کليدي: "پیربکران"

پایگاه خبری معدن نیوز- فروش محصولات ریزدانه مجتمع سنگ آهک پیربکران به شرکت ها و مشتریان متفرقه در 9 ماه سال گذشته 88 هزار و 784 تن بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال جاری با رشد 47 درصدی این رقم به 130 هزار و 935 تن افزایش یافته است.

پایگاه خبری معدن نیوز- واحد معدنی پیربکران طی 6 ماه نخست امسال بیش از 717 هزار تن سنگ آهک دانه بندی تولید کرد.

پایگاه خبری معدن نیوز- مدیرعامل شرکت سنگ آهک پیربکران گفت: این شرکت در سه ماه نخست امسال، بیش از 386 هزار تن سنگ آهک دانه بندی تولید کرد.

پایگاه خبری معدن نیوز- میزان تولید شرکت سنگ آهک پیربکران اصفهان طی نیمه نخست امسال، 7 درصد رشد یافت.

پایگاه خبری معدن نیوز- میزان تولید شرکت سنگ آهک پیربکران اصفهان طی 5 ماه نخست امسال، 7 درصد رشد یافت.

آخرین اخبار