کلمات کليدي: "ژئوفیزیک هوایی"

پایگاه خبری معدن نیوز- معاون اکتشافی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: درحال‌حاضر در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از پهبادها برای ژئوفیزیک هوایی استفاده می‌شود که ضمن پردازش دقیق با فواصل کم، عکس برداری می‌کند.

پایگاه خبری معدن نیوز- معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: در یک سال اخیر براساس اولویت‌های اکتشافی تعیین شده از سوی استان‌ها، اکتشافات سازمان زمین شناسی با تمرکز بر انجام ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و نقشه برداری برای شناسایی مواد معدنی به ویژه لتیوم، مواد معدنی فلزی، شورا به‌ها و... انجام شد.

خبرگزاری تخصصی معدن- رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: امسال 170هزار کیلو متر خطی برداشت شده که این میزان نسبت به 8 سال گذشته افزایش 30 درصدی داشته است و در سال 91 به 425 هزار کیلومتر خطی یعنی یک چهارم از کل مساحت کشور خواهد رسید.

آخرین اخبار