کلمات کليدي: "کربناته"

پایگاه خبری معدن نیوز- مزایده مهم خرید 4100 تن ماده معدنی مخلوط سولفوره-کربناته با عیار 29 درصد و سرب عیار 2.5 درصد که از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار شد را شرکت کیمیای زنجان گستران در نماد برد.

آخرین اخبار